Svenska företag för Hållbarhetsmålen

Utforska hur svenska företag arbetar med sitt bidrag till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen

Powered by Worldfavor

Searchbar
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%
Organization's Name

Stockholm, Sweden

0%

I den här databasen visas svenska företags aktiviteter och åtgärder för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Aktiviteterna är registrerade av företagen själva.